90 декара нови гори ще бъдат залесени в ДГС – Добрич тази година

90 декара нови гори ще бъдат залесени в ДГС – Добрич тази година
За последните десет години в стопанството са залесени 790 декара, като 209 декара са по програма „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Над 70 декара са създадените култури от медоносни видове, в полза на сектор „Пчеларство“.

Екипът на стопанството участва активно и в доброволчески акции. През 2017 година във връзка с инициативата „Когато станем 100 000, ще посадим гора“ ръководството на териториалното поделение е предоставило на Фондация „77“ 1500 броя семенищни фиданки от вида цер. Две години по-късно, същата фондация е получила още 3000 броя семенищни фиданки от вида бяла акация. Залесяването с дръвчетата е извършено в територии извън обхвата на стопанството. 


За последните 10 години стопанството е предоставило 70 000 плътни кубически метра дърва за огрев на населението от областта. За същия период горските са конфискували 1 000 кубика незаконно добита дървесина, 20 автомобила, 56 каруци и 27 моторни триона. На нарушителите са съставени над 1 000 акта по Закона за горите.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+