Отбелязваме Световния ден на дизайна

Отбелязваме Световния ден на дизайна
Този ден е отбелязан за първи път през 2006 година в САЩ, след решение на Професионалното обединение на дизайнерите.

 Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие.


Не бива да се бърка с пълното значение на оригиналната дума design на английски език в смисъл на (основно) проект (архитектурен, строителен или друг), план, скица, чертеж и (разширено) модел, конструкция, композиция.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+