ОИЦ-Добрич представя онлайн подмярката 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

ОИЦ-Добрич представя онлайн подмярката 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Екипът на Областен информационен център – Добрич организира онлайн информационна среща за представяне на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Онлайн събитието ще се излъчва на 23 април (петък) 2021 г. от 10:00 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център – Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/.


По време на срещата ще бъдат разяснени критериите за допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, като и начина за подаване и оценка на проектните предложения.


По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще се подкрепят проекти за модернизиране на стопанства с размер не по-малко от 8 000 евро стандартен производствен обем, стопанисвани от земеделски стопани, регистрирани от най-малко 3 години или от признати групи/организации на производители. Размерът на финансовата помощ за един кандидат или проект за колективни инвестиции е до 2 933 700 лв., а за закупуване на земеделска техника е до 488 950 лв.


Участието в срещата е безплатно.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+