Приеха Регионалната програма за заетост на област Добрич, предвижда се да се осигури работа за 61 безработни

Приеха Регионалната програма за заетост на област Добрич, предвижда се да се осигури работа за 61 безработни
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие разгледа и гласува проекта на Регионалната програма за заетост на област Добрич за 2021 година.

Заседанието беше открито от заместник областния управител Живко Желязков, който припомни, че предвидените средства от държавния бюджет са в размер на 253 527 лв., с които се осигурява заетост за 53 лица на 8-часов работен ден. 


Той добави, че съгласно заявленията на общините 35 лица ще бъдат наети на 8-часов работен ден, а 26 лица ще са наети на непълен работен ден, 8 души на 4-часов работен ден, 18 души на 7-часов работен ден. Всички общини планират стартиране на програмата от 1 юни т.г. с продължителност 6 месеца без Община Крушари, където са заложили продължителност на програмата 5 месеца. Главният експерт Кемал Асан припомни, че всяка една община предвижда средства за осигуряване на работно облекло, материали и транспорт до работното място, където това е необходимо, за наетите.


Проектът беше приет единодушно и в указания срок до 20 април, ще бъде представен за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+