Община Добрич отправя покана към НПО за номинации на членове на Комисията за граждански инициативи

Община Добрич отправя покана към НПО за номинации на членове на Комисията за граждански инициативи
Предстои старт на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност за 2021 година с бюджет 15 000 лева.

Общински съвет Добрич гласува промени в Програмата, като една от тях е, че същата се администрира от назначена със заповед на кмета комисия. Тя се състои от председател без право на глас, от  председателя на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти“, 3-ма представители на общинска администрация, 3-ма общински съветници и 3-ма граждани, номинирани от ЮЛНЦ с адрес на регистрация в Община град Добрич.


В тази връзка Община Добрич отправя покана към НПО и гражданите да номинират свой представител, който да участва при избора на член на комисията от квотата на НПО и гражданите.


Срокът за подаване на предложенията е до 12 април на e-mail  dobrich@dobrich.bg.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+