Иван Ганев: Честността ни позволява да бъдем себе си, да живеем автентично и да защитаваме собствените си граници

Иван Ганев: Честността ни позволява да бъдем себе си, да живеем автентично и да защитаваме собствените си граници
Иван Ганев е завършил средното си образование в ЕГ „Гео Милев“ в Добрич, бакалавър е по „Агрономство и полевъдство“ и магистър по специалност „Растителна защита“ към Аграрен университет Пловдив. Той е на 43 години, семеен, с три деца. Работи в частния сектор. Иван Ганев е втори в листата за народни представители на ПП „Има такъв народ“.

Кои са проблемите, пред които са изправени земеделските производители като Вас?


Проблемите в сектора са много и трупани с години. На първо място това е неравнопоставеността на отделните сектори – мляко, месо, плодове и зеленчуци например към настоящия момент могат да бъдат подпомагани само чрез обвързаната подкрепа. Всяко нововъведение през последните години се прави не с цел подобряването на пазарната ориентация на подпомаганите стопанства, а за да се разпредели по-балансирано получавантаа субсидия. 


Огромен проблем в сектора е и липсата на работна ръка. До него доведоха обезлюдяването на селските райони, демографската криза, липсата на обучени кадри. Тук облагодетелствани са зърнопроизводителите, защото при тях процесът до голяма степен е механизиран, но не така стоят нещата при отглеждането на плодове и зеленчуци например. 


България изостава драстично от другите европейски страни и по размера на брутната продукция на единица използваема площ. При нас тя възлиза на 350 вро на хектар, докато средната за ЕС е 940 Евро. Тук земеделците са и много зависими от субсидиите, които възлизат на около 30% от нетния им доход.


В сектор Пчеларство проблемите също не са малко. Спадането на изкупната цена на меда доведе и до спад на производството му. В последните 5 години целият сектор изпитва големи трудности, вследствие на които пчеларите и пчелните семейства значително намаляха. От 2015 г. насам цената на пчелния мед бележи един непрекъснат спад, като към момента цената на едро на пчелния мед е намаляла с около 30 % спрямо 2015 г. – от 5,30 лв./кг през 2015 до 3,60 лв./кг през 2020 г. Този рязък скок надолу е пагубен за бранша, като ако тенденцията се запази, пчеларството в България е изправено пред реалния риск да загине.  


Проблемите са много и те са навсякъде в сектор земеделие, за тях мога да говоря с часове. Такива има и по отношение на българската гора и прилаганата до този момент политика в горския сектор. Нарушиха се и отношенията между животновъдите и ветеринарните лекари. По отношение на продажбата и контрола по прилагане на ветеринарно-медицински продукти в момента няма никакъв ред. Продажбата на различни видове лекарства за животни е напълно свободна и не се контролира. При това положение възможностите за злоупотреба по отношение на здравния статус на животните е много голяма.


 


Кои са първите неща, които ще направите с групата на "Има такъв народ" ако станете депутат?


Първите неща, които ще направим с групата на ПП „Има такъв народ“, са трите неща от Референдума, които българският народ избра да промени. Това са въвеждането на електронното гласуване, преминаване от пропорционална към мажоритарна система на гласуване и партийна субсидия в размер от 1 лв. 


 


Защо да гласуват добруджанци за Вас?


Аз съм Добруджанец. Определено има хора като мен, които търсят промяна, търсят нещо ново, нещо различно. 


Има много основания да наричаме Добруджа „златна”. Златен е цветът на класовете – емблемата на този регион, познат като „житницата на България”. 


Работя в земеделския бизнес, знам какво е да работя здраво. Оценявам всички хора, които се трудят, които се събуждат сутрин и работят усилено за своята общност. Аз съм трудолюбив, открит и честен човек. 


Честността ни позволява да заявяваме себе си, да казваме „Аз съм тук и няма да позволя на никой да ме тъпче“. Имаме нужда от това качество, защото мнозина се оставят да ги мачкат. Да си честен е трудно – страхуваме се да не би да засегнем другите, да не би да си навлечем неприятности, да не би да ни отхвърлят.  Честността ни позволява да бъдем себе си, да живеем автентично и да защитаваме собствените си граници.


Гласуването е най-висшата форма на участие в управлението на едно демократично общество и право, което трябва да бъде използвано максимално.  


Затова, приятели гласувайте за нас с номер 29 в бюлетината! 


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+