Николай Милков: Да насочим ентусиазма, с който недоволстваме в социалните мрежи, в реални действия и да излезем да гласуваме

Николай Милков: Да насочим ентусиазма, с който недоволстваме в социалните мрежи, в реални действия и да излезем да гласуваме
Ако не го направим, статуквото ще се запази и промяната ще остане мираж.
Интервю с Николай Милков - втори в кандидат-депутатската листа на ПП "Републиканци за България" и областен координатор на партията.

Кой е Николай Милков? С какво ПП „Републиканци за България“ успя да Ви спечели, за да се включите в предизборната надпревара?


Николай Милков е човек, който иска да обедини хората в област Добрич, независимо от политическата им принадлежност, и всички да работят за това – регионът да стане развиваща се европейска зона и притегателен център за инвестиции. Що се отнася до мен, роден съм преди 39 г. в град Добрич. Благодарение на възпитанието и доверието на моите родители, работя от 14-годишен, а на 16 г. вече живеех самостоятелно. През годините съм се развивал в сферата на туризма и спорта, като съм преминал през всички нива на йерархията. Защо ме спечели ПП „Републиканци за България“? Защото, един от основните приоритети на партията, афиширани от самото начало, е да се залага във всички сфери на професионалисти – хора, знаещи и можещи, с доказани качества, а това ярко отличава партията от досегашния начин на лобистко и роднинско кадруване в цяла България.


 


Кои ще бъдат Вашите приоритети, ако спечелите доверието на добруджанци? 


За мен доверие се печели с дела и резултат, затова ние, от „Републиканци за България“ в област Добрич сме се активизирали в няколко направления.


На първо място – здравеопазването. С избирането на доктор Севдалин Куцаров за водач на нашата листа искаме ясно да заявим, че здравеопазването е основният ни приоритет за района. Доктор Куцаров и неговият екип изготвиха  програмата в секторна политика „Здравеопазване“ на ПП „Републиканци за България“, в която има много иновативни и креативни решения и смятам, че той е човекът , който може да я приложи най-добре не само в област Добрич, но и в цялата страна.


Други основни приоритети ни са образованието и спортът. Залегналото в програмата ни задължително средно образование за всички български граждани би довело до повишаване на функционалната грамотност. В частност, регионът ни няма нужда от закриване на паралелки, а от ангажираност на бизнеса в образованието на децата, защото те ще бъдат бъдещият потенциал за този бизнес. Като пример мога да дам Професионалната гимназия за Аграрно Стопанство, която е ключова за областта, а все по-трудно успява да привлече ученици.


Ремонтирането на старата спортна база и изграждане на нова ще доведе до  масово привличане най-вече на подрастващите към спортни дейност и изграждане на активна спортна култура на населението в града и региона, чрез масови спортни празници и състезания.


Основен приоритет ни е туризмът, и то не на последно място. Към момента секторът е един от най-засегнатите отрасли от Ковид кризата и ще се нуждае от пълен рестарт, който може да бъде постигнат с данъчни облекчения и  дългосрочни безлихвени кредити, гарантирани от държавата.   


 


Постиженията в спорта носят на всички положителни емоции и поводи за гордост. Нерядко обаче от федерациите алармират, че финансирането, особено на елитните спортисти, е недостатъчно. Какви са механизмите за осигуряване на достатъчно средства за подготовката им?


Знаем, че спортните клубове в провинцията разчитат до голяма степен на общините, които не могат да покрият нужните средства за професионалното им функциониране. За това ние от „Републиканци за България“ предлагаме Закон за спонсорство в спорта, чрез който да се приспада част от данъците при спонсориране на дадена федерация, клуб или състезател. Това ще популяризира спорта и ще повиши неговото качество и постижения. Другото лесно приложимо действие е по-справедливото и прозрачно разпределяне на средствата от Спортния тотализатор и лотариите.


 


Ниската двигателна активност на подрастващите у нас води до влошаване на здравето на цялата нация. Как би могло този процес да се преустанови и повече млади хора да започнат да спортуват? 


Един от начините е изграждане на нова спортна база и модернизиране на старата в училищата и детските градини, като това става под строгото наблюдение на Министерството на спорта. От друга страна, Общината да се ангажира с обучаване на кадри и треньори за работа с най-малките и въвеждане на задължителни посещения на спортни площадки – 2-3 пъти седмично на децата от детските градини и предучилищна възраст, под ръководството на треньори. Да се предостави възможност и условия за  безплатно спортуване на общински спортни площадки, съгласно определен график – всичко това ще доведе до подобряване здравето на всички.


 


И не на последно място – спортната база и състоянието й. Кой би трябвало да ги стопанисва и менажира?


Най-добрият модел на стопанисване и менажиране е съвместно с клубове/федерации и общинските спортни отдели. Другият модел – отдаването на спортната база на концесия, е нож с две остриета и трябва добре да се прецизира от страна на Общината. В нашия град имаме нагледен пример за това – изпълнени ангажименти, вложени  сериозни средства и работещ бизнес модел в УСШ и разпадащ се и със завишаващи дългове спортен комплекс Русалка. 


В заключение искам да кажа, че трябва да насочим ентусиазма, с който коментираме и недоволстваме в социалните мрежи, в реални действия и да излезем да гласуваме на 4 април, защото, ако не го направим, статуквото ще се запази и промяната ще остане мираж. 


 


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+