Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре
Общинският съвет на Добрич ще заседава редовно на 30 март. В дневния ред са включени 28 точки.

Общинските съветници ще разгледат Бюджетната прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.


Те ще дадат своя вот за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца от учебната 2021/2022 година и за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в град Добрич.


В дневния ред са включени още докладни записки относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община град Добрич за обект: „Битова канализация в кв. „Рилци“, град Добрич – етап II, кандидатстване за безвъзмездно изграждане, поддържане и обезопасяване на Adventure Hub на територията на Центъра за защита на природата и животните и предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+