„Приказки с къщи” - архитектурна работилница за деца и младежи

„Приказки с къщи” - архитектурна работилница за деца и младежи
Архитектурна работилница за деца и младежи отваря врати в Добрич. Инициативата се реализира благодарение на архитектите Надежда Пампорова и Боян Коларов. Начинанието е озаглавено „Приказки с къщи” и има за цел да възпитава у подрастващите отношение и вкус не просто към обкръжаващата среда и пространство, а и към човешкото общество въобще.

„Архитектурата и цивилизацията възникват едновременно и са взаимно свързани. Когато смятаме, че живеем цивилизовано, това задължително означава, че трябва да имаме поглед върху това каква среда обитаваме и по какви критерии я създаваме. Ако нямаме поглед върху това не можем по никакъв начин да докажем, че сме цивилизовани. Именно архитектурата е онази, която показва до какво ниво на развитие е достигнало едно общество, до колко силна или слаба е една държава“, обяснява арх.Коларов.


Според него в България архитектурата в момента няма лице, характер и собствен образ, което от гледна точка на общественото развитие означава, че нямаме общество, което да се развива със свои ясно дефинирани ценности.


„Ние имаме нужда да обучаваме не само бъдещите архитекти, но и бъдещите клиенти и ползватели на сградите и къщите, които те създават. Идеята е без възрастови ограничения да дадем шанс на всеки, който има желание да работи, да приложи уменията и разсъжденията си и да чуе философия в нашите приказки с къщи“ – коментира архитектурната работилница и арх.Надежда Пампорова. 


Срещите с лекторите ще се състоят всеки четвъртък от 17.00 часа на адрес бул.“Русия“ 15.  


Още за проекта „Приказки с къщи“ чуйте от разговора на Таня Топалова с арх.Пампорова и арх.Коларов във видеото.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+