С надвнесения данък физическите лица могат да погасяват задължения към НАП

С надвнесения данък физическите лица могат да погасяват задължения към НАП
След въведения нов член-130а в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от началото на 2021 година, физическите лицата, посочили в годишната данъчна декларация надвнесени суми, имат възможност да заявят тази сума да послужи за погасяване на други задължения, напомнят от НАП Добрич.

С направените промени е предвидена възможност да се посочи и какъв вид да са те – данъци, ДОО, ДЗПО или ЗО, както и задължения, подлежащи на принудително изпълнение. За да се възползват от тази възможност, физическите лица трябва да попълнят част IV на годишната данъчна декларация. С надвнесените суми гражданите могат да погасят както стари задължения, така също и бъдещи такива. От НАП Добрич уточняват, че разпределението не може да надвишава сумата за възстановяване, както и че сумата не може да остане за следващи плащания, ако има наличие на задължения. В случай, че лицето не упражни това си право, сумата на надвнесения данък се възстановява по посочената сметка на титуляра.


В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, в случай че платците на доход са подали


информация за техния размер. Вече над 18 хиляди добруджанци притежават ПИК, като през миналата 2020 година 5194 граждани са поискали и получили от местния офис на приходната агенция персонални кодове. С ПИК на НАП могат да се ползват, както е-услугите на Агенцията, така и е-услуги, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията и др.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+