Инспекцията по труда в Добрич: Работодателите да съобразят условията на труд с прогнозата за студено време

Инспекцията по труда в Добрич: Работодателите да съобразят условията на труд с прогнозата за студено време
Във връзка със студените дни от Дирекцията „Инспекция по труда“ в Добрич напомнят на работодателите, че са длъжни да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия.

 Изискванията към работните места при тежки условия са подробно описани в Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места.


При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метеорологични условия – снеговалеж, дъжд, вятър, ниска температура, мъгла. Да прецени доколко тези неблагоприятни климатични условия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита, на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма и т.н. Всички мерки са описани в Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:


- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;


- създаване на подходяща организация на работните места;


- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от преохлаждане и измръзване в случая;


- осигуряване на подходящо работно облекло;


- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, в случая с източник на топлина;


- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;


- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.


В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.


Заглавната снимка е илюстративна


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+