Съдът отмени финансова корекция на Община Добрич за близо 2 млн. лева

Съдът отмени финансова корекция на Община Добрич за близо 2 млн. лева
Съдът отмени финансовата корекция, наложена за възлагане на обществената поръчка за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води в Добрич

Добричкият административен съд отмени по жалба на Община град Добрич, решение, издадено от Главната дирекция  на Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.  и на ОПОС 2014-2020 г., с което е приключен сигнал за нередност, свързан с установено нарушение при възлагане на обществена поръчка за реконструкция и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Добрич.


Припомняме, че на Община Добрич беше наложена финансова корекция в размер на 5 % върху поисканите за възстановяване разходи по засегнатия договор с Обединение „ГИС АКВА БГ“ на стойност 26 594 736,18 лв. без ДДС, приети за допустими за финансиране със средства по ОПОС 2014-2020г.


Финансовото изражение на нередността е в размер на 1 196 497,18 лева.


Съдът в своето решение прави извод, че в конкретния случай не е установено наличие на нарушение на европейското или национално право, което би могло да доведе до необосновано разходване на бюджетен ресурс. Липсват предпоставки за определяне на действията на Община Добрич като нередност по смисъла на Регламент 1303/2013 г., а от там и за налагане на финансова корекция, поради което с подробни мотиви е отменено Решението на ОПОС за налагане на горепосочената финансова корекция.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+