Михаел Илиев: Наблюдава се липса на някои видове зимуващи птици и сериозен спад в числеността на други

Михаел Илиев: Наблюдава се липса на някои видове зимуващи птици и сериозен спад в числеността на други
За тазгодишното среднозимно преброяване разказва повече Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда в България от 1977 г. В първите 20 години участват основно учени от Българска академия на науките. През 90-те години обаче преброяването претърпява две промени: едната е, че то започва да включва много неправителствени организации, сред които е и Българското дружество за защита на птиците, както и се позволява любители на птици, без професионална ангажираност,  също да участват. Променен е и периодът на наблюдаване на птиците - от 2 седмици той намалява на няколко дни.


Каква е целта на среднозимното преброяване?  


Целта на среднозимното преброяване е да бъдат оценени състоянието и числеността на популацията  на много видове водолюбиви птици не само в Европа , а като цяло в Евразия.


Колко хора се включиха в тазгодишното преброяване?


В тазгодишното преброяване участваха около 200 души за цялата страна, а в добричкия регион – 30 души. Присъстваха и колеги от други неправителствени организации, но основната работа беше свършена от служители и доброволци на Българското дружество за защита на птиците. 


Какво показват резултатите от проведеното преброяване?


Имахме възможността да видим много и различни видове, но те бяха с малка численост. За съжаление, почти нямаше зимуващи гъски, които са традиционни за нашия регион.


Кои са основните фактори, които влияят за ниската численост на традиционните птици в региона? 


Два са факторите, които влияят на това странно явление. Единият е високата температура през зимните месеци, а другият е липсата на лов в Румъния. Птиците се намират главно в румънска област и заради необичайно топлите месеци и за това, че птиците не са обезпокоявани, те не са намерили причина да дойдат до България.


Какви видове птици наблюдавахте в тазгодишното преброяване и можаха ли някои от тях да ви изненадат? 


Видяхме много интересни видове, но белият щъркел ни изненада, тъй като той е мигрираща птица и не би трябвало през зимния период да можем да го наблюдаваме в нашия регион. Тази година е значително по-необичайна и за птиците и отчитаме топлите месеци като основна причина те да не емигрират от тук. 


Как климатичните промени, на които ставаме свидетели в последните години, се отразяват на среднозимното преброяване и има ли разлика то в сравнение с това, което е било през 90-те години например? 


Рекордните числености на червеногушите гъски, на които сме ставали свидетели през 90-те години, са достигали около 50 000 – 60 000. Наблюдавали сме над 200 000 големи белочели гъски. Тези рекорди вече са мираж! Не вярвам да имаме възможността някога отново да станем свидетели на нещо подобно. В момента дори не говорим за това, че са малък брой – в нашия регион те отсъстват изцяло. 


Климатичните аномалии в последно време, дял за които има и човешката безотговорност, започнаха да се отразяват както върху природата, така и върху животните. В тазгодишното среднозимно преброяване в добричкия регион не се наблюдава добра численост  на птиците. Напротив – категорични са природолюбителите, анализът на данните показва липса на зимуващи птици и сериозен спад в числеността на други видове. Тепърва ще се правят и допълнителни анализи, за да се отчете влиянието на климатичните промени върху разпространението на водолюбивите диви птици.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+