Днес започна новото данъчно облагане за 2021 г.

Днес започна новото данъчно облагане за 2021 г.
Трима граждани на община Каварна платиха налозите си през първия час на новата данъчна година.


Новата данъчна година започна днес (25 януари) в 8:00 ч. Един от тримата каварненци платили в първите часове своите налози е зам.-кметът по финанси Митко Недев.


Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за настоящата година се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.


Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:


За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.


За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.


За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.


За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.


Данък върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение от Закона за автомобилните превози.


Туристическият данък се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.


Задълженията могат да бъдат заплатени чрез: 


- касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой,


- инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител. 


- банков превод


- изипей парични преводи и платежни услуги


- онлайн плащане по Български пощи


- онлайн плащане в офиси на ДСК Банка


- онлайн плащане в офиси на Пощенска банка


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+