Три национални отличия за ученици на Гимназия „Райко Цончев"

Три национални отличия за ученици на Гимназия „Райко Цончев"
Журито на престижното национално състезание за креативно писане на английски език е отличило работите на трима ученици от ЧПГТП „Райко Цончев" гр. Добрич.


Конкуренцията в това национално състезание традиционно е много голяма, а решенията за класирането на творби се взимат след задълбочени обсъждания. 


В писмо до училището организаторите на единадесетото поред състезание "Creative Writing" споделят, че журито с удоволствие се е запознало с работите на Боримир Атанасов от 9 в, Евита Тинкова от 10 б и Дилян Раев от 12 в клас. Голям принос за това има дългогодишният учител Драгомир Цукев. По негово предложение в училището действа маршрутизация на чуждоезиковото обучение. 


Учениците изучават чужд език не според възрастта и класа си, а според знанията и уменията си. Ефективността на този образователен подход се потвърждава с множеството награди на ученици от Гимназията, изучаващи английски език.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+