Социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира в община Добричка

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира в община Добричка
Нова социална услуга ще даде шанс за ежедневна подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания в община Добричка.

Община Добричка ще предостави услугата „Асистентска подкрепа“ на 214 потребители. Определеният с решение на Министерския съвет от октомври 2020 г. стандарт за новата социална услуга е в размер за 3 985,00 лв. на едно лице за календарната 2021г. Предвид натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности, за Община Добричка са осигурени 852 790.00лв. за 214 нуждаещи се.


„Асистентска подкрепа“ предвижда ежедневна почасова грижа в домашна среда на деца и възрастни с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Услугите ще се предоставят от лица, назначени на длъжност „Социален асистент“ или „Домашен помощник“.


Приемът на документи от желаещите да ползват услугата „Асистентска подкрепа“ започна на 21 януари. Те могат да бъдат подадени в сградата на общинската администрация на Община Добричка или в кметството на всяко населено място на територията на общината


Максималната продължителност за ползването на „Асистентска подкрепа” се определя от оценката на потребностите и индивидуалния план за подкрепа на всеки потребител.


Контролът на дейността на асистентите и на отчитането на предоставената асистентска подкрепа ще се осъществява от Общината, а услугата се финансира от държавния бюджет. Община Добричка предвижда да не се разкрива ново звено за администриране на услугата „Асистентска подкрепа“. Дейността ще се възложи на отдел “Социални услуги“ в дирекция „Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика“, който изпълнява дейности по предоставяне на услуги в домашна среда.


Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Добричка: www.dobrichka.bg.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+