През ноември туризмът в областта е по-слаб от предходната година

През ноември туризмът в областта е по-слаб от предходната година
Това сочат данните от Териториалното статистическо бюро - Североизток.

През ноември 2020 г. в област Добрич са функционирали 35 места за настаняване (хотели, мотели, къмпинги, хижи и др.) с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата - 3.2 хил. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях, намаляват. Местата за настаняване намаляват с 27,1%, стаите с 26,9% и леглата с 24,6%. 


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 5.9 хил., или с 58.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.


Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2020 г. намаляват с 61.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. 


От всички пренощували лица 90.7% са българи. Пренощувалите чужденци наброяват 0.3 хил. Чуждестранните туристи посетили областта са предимно от Румъния (34.2%), Германия (10.2%) и Турция (9.1%).


В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+