Започна проект за подмяна на водопроводната мрежа в с. Спасово

Започна проект за подмяна на водопроводната мрежа в с. Спасово
Стойността на проекта за с. Спасово е на стойност 1 549 280 лв. с ДДС.

Преди ден и в с. Спасово започна изпълнението на проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа“.


В това село ще бъде извършена рехабилитация на част от водопроводната мрежа. Възстановяване на улични настилки по трасето на водопровода ще бъдат направени по 2 улици, а цялостно възстановяване на уличната настилка ще бъде извършено на 5 от улиците в селото -  „Единадесета“, „Дванадесета“, „Седемнадесета“, Двадесет и четвърта“ и „Двадесет и пета“. 


Този проект е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Припомняме, че през месец декември 2020 г. ремонти дейности по същия проект започнаха и в селата Люляково и Кардам, където и в момента върви усилена работа по подмяната на част от водопреносното трасе.


В проекта са включени подмяна на водопровод по осем улици, като след тяхното изпълнение 2 улици ще бъдат изцяло асфалтирани, а по останалите 6 ще се извърши частична рехабилитация по протежението на водопровода.


Общата стойност на проекта за трите села е 4 974 744 лв. с ДДС, от които 1 222 075 лв. с ДДС са предвидени за строително-монтажните работи в с. Люляково.  


Очакванията са след изпълнение на рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа да се подобри състоянието и работата на селищната водопроводна мрежа, да се подобри състоянието на водните ресурси, чрез намаляване на подаваните водни количества, в резултат на намаление на общите загуби на вода, с което ще се подобри качеството на услугата водоснабдяване и стандарта на живот на населението.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+