Извършилите ремонт на жилище през 2021 година ползват данъчно облекчение

Извършилите ремонт на жилище през 2021 година ползват данъчно облекчение
От началото на 2021 година хората, които извършат подобрение или ремонт на собствен жилищен имот, имат право на данъчно облекчение. То може да се ползва при деклариране на доходите през 2022 година.

Новото данъчно облекчение дава възможност на гражданите да намалят годишната си данъчна основа с 2000 лева за направените разходи за труд, положен от майсторите, при ремонта. За тази цел домакинствата трябва да поискат платежен документ от майсторите за извършения труд - фактура, касов бон или разписка, и да ги съхраняват до 2022 г., за да ги приложат към данъчната декларация за доходите от 2021 г.


Отстъпката е само за труда на майсторите, но не и за вложените строителни материали. Допълнително условие е данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, да не са свързани лица. От НАП Добрич уточняват, че облекчението се ползва, когато недвижимият жилищен имот е на територията на страната и имотът не е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+