Започва плащането на местните данъци и такси

Започва плащането на местните данъци и такси
От днес (18 януари) започва плащането на местните данъци и такси за битови отпадъци в община Добрич.

На 1 февруари 2021 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък са длъжни да подадат данъчна декларация. На същия ден изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за предходната година.


До 31 март 2021 г. тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за предходната година, а до 30 юни се плаща първа вноска за данък върху превозните средства и недвижимите имоти. 


До 5 май 2021 г. задълженията за ДНИ (Данък върху недвижимите имоти), ТБО (Такса за битови отпадъци) и / или ДПС (Данък върху превозни средства) за цялата 2021 г. се прави отстъпка 5 на сто.


Справки за задълженията за 2021 г. могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+