Приключи техническата рекултивация на депото в генералтошевския квартал "Пастир"

Приключи техническата рекултивация на депото в генералтошевския квартал "Пастир"
Приключи техническата рекултивация на депото в квартал "Пастир" в Генерал Тошево, съобщават от Общинската администрация.

Дейностите са по проект, финансиран от Оперативната програма „Околна среда 2014-2020“.


Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. "Пастир", на площ от 54 дка, а общата площ с натрупани отпадъци е 76 дка.  Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.


Площта, предвидена за рекултивиране беше с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.


Техническата рекултивация включваше пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.


Техническата рекултивация на депото е на стойност 2 924 567,16 лв. с ДДС.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+