В Добрич средната брутна годишна заплата за 2019 г. е 11 440 лв.

В Добрич средната брутна годишна заплата за 2019 г. е 11 440 лв.
Това сочат данните от Териториалното статистическо бюро – Североизток отдел "Статистически изследвания – Добрич".

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 3.7%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности. Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти”  с 8.6%.


В Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 11 440 лв., при 15 209 средно за сраната.


През 2019 г. средната годишна брутна заплата в Добрич се увеличава спрямо 2018 г. с 9.6%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са  „Строителство“ (19.3%), „Образование“ (18.6%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (15.6%). Намаление се наблюдава само във „Финансови и застрахователни дейности“ (0.8%).


Спрямо 2018 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 14.7% и достига 13 189 лв., а в частният сектор със 7.6 % - 10 838 лв. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+