Дирекция "Местни данъци и такси" в Добрич няма да работи с граждани на 15 януари

Дирекция "Местни данъци и такси" в Добрич няма да работи с граждани на 15 януари
Поради годишно облагане Дирекцията „Местни данъци и такси“ в Добрич няма да работи с граждани на 15 януари.

Ще бъдат спрени и касите на посредниците Easy Pay, Fast Pay и “Български пощи” ЕАД.


Разплащанията ще се осъществяват само безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:


IBAN сметка: BG 06 SOMB 9130 84 10000644 при “Общинска банка” АД Добрич, банков код: SOMBBGSF


код за вид плащане – патентен данък                                          -  44 14 00


код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче             -  44 80 13


код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти           -  44 21 00


код за вид плащане – такса за битови отпадъци                         -  44 24 00


код за вид плащане – данък върху превозните средства           -  44 23 00


код за вид плащане – данък при придобиване на имущество   -  44 25 00


код за вид плащане – туристически данък                                   -  44 28 00


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+