Базар за мартеници организира Община Добрич

Базар за мартеници организира Община Добрич
За поредна година Община Добрич организира базар за мартеници. Той ще започне на 8 февруари и ще продължи до 3 март.

Желаещите да участват в тазгодишното издание на базара трябва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация в местната администрация. Приемането на документи ще започне от 18 януари и ще продължи до 22 януари. 


 Местата на базара ще са разположени на площад „Свобода“, по бул. „25 септември - пешеходна зона, на ул. „Христо Ботев” и на площад „Стария орех”. Търговската дейност ще се осъществява по схема за разполагане,утвърдена от главния архитект върху места, всяко с площ 1.5 кв. м.


За района на пл. „Свобода” и бул. „25 септември” ще има еднотипни нестационарни съоръжения за търговия на открито с унифициран дизайн, утвърден от Гл. архитект на Община град Добрич.


Местата по схемата на базара ще се разпределят чрез теглене на жребий на 27.01.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич на база подадени заявления за участие.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+