Правителството одобри 2 118 718 млн. лв. за изграждане и ремонт на детски учебни заведения

Правителството одобри 2 118 718 млн. лв. за изграждане и ремонт на детски учебни заведения
Правителството отпусна 2 118 718 млн. лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 - 2022 г.

Това са първите средства, които се отпускат за стартирали проекти за разширение и реконструкция на училища и за строеж на нова детска градина.


Общо 136 проекта за нови сгради на детски градини и ясли, училища и професионални гимназии и разширение и реконструкция на съществуващи бяха одобрени миналата година, след като правителството одобри програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на 3 години да бъдат отпуснати общо 210 млн. лв. 


Целта е да бъде намален недостига на места в детските ясли, градини и училища. Така ще се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст и ще има условия за преминаване на едносменен режим. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+