Възложена е концесия за четири от морските плажове

Възложена е концесия за четири от морските плажове
Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морските плажове „Веселие“ в Созопол, „Къмпинг-юг“ в Царево, „Атанасовска коса“ – част 1 в Бургас и „Кранево-север“ в Балчик.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж „Веселие“ е 21 677 лв., за „Къмпинг-юг“ - 64 263 лв., за „Атанасовска коса“ – 1 част - 35 286 лв. и за „Кранево-север“ - 39 537 лв. Посоченото възнаграждение е без включено ДДС.  Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове. 


Целта е морските плажове да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес. Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 г.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+