Община Добрич продължава дейностите по проекта „Подкрепа в дома“

Община Добрич продължава дейностите по проекта „Подкрепа в дома“
Община Добрич и Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2019-2020 г. сключиха допълнително споразумение за изпълнение на проекта „Подкрепа в дома“.

Общата стойност на бюджета е в размер на 173 597 хил. лв., от които финансиране от Европейския социален фонд в размер на 147 558 хил. лв. и национално финансиране 26 039 хил. лв. 


Основните дейности по проекта са предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги. Всеки потребител ще има право на 2 часа здравно-социални услуги на ден. От тях могат да се възползват 158 потребители.


Дейностите по процедурата са насочени изцяло към:


1. Лица в надтрудоспособна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване


2. Хора с увреждания и техните семейства


3. Пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови здравни и социални услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. 


Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи.


Срокът на изпълнение на проекта е шест месеца, считано от 2 януари 2021 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+