Център за природни науки създават в СУ „Никола Вапцаров” в Генерал Тошево

Център за природни науки създават в СУ „Никола Вапцаров” в Генерал Тошево
Средното училище „Никола Й. Вапцаров“ в Генерал Тошево беше одобрено за финансиране по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ към Министерството на образованието и науката.


Учебното заведение кандидатства с проект за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“. Общата стойност е 280 000 лв.


Целта е създаване на иновативна модерна училищна среда, целяща подготовката на бъдещи специалисти в сферата на дигиталните технологии, математика, биология, химия и физика. 


Предвижда се реконструкция на сградата на бившата работилница и превръщането и в съвременен STEM център, включващ три отделни зони за учене, изграждане на зала със свободен достъп за изложби, презентации, самостоятелно учене и социално общуване на учениците и преподавателите. Предвидено е и най-съвременно оборудване и обзавеждане, които ще преобразят сградата в модерно „разчупено“ пространство, пригодено за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране, осигуряващо комфорт за неформално общуване на учениците.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+