Зимата е най-подходящият сезон за наблюдение на водолюбиви птици край Дуранкулак

Зимата е най-подходящият сезон за наблюдение на водолюбиви птици край Дуранкулак
Дуранкулашкото езеро е разположено в най- североизточната част на България, на около 5 километра от Българо-Румънската граница. Езерото е сред най-значимите влажни зони в нашата страна, заедно с Шабленския езерен комплекс то е единствения крайбрежен лиман по българското Черноморие със запазен естествен характер.

Около южните брегове на езерото се намират останки от първични понто-сарматски степи – един от най-редките типове природни местообитания у нас. В района на Дуранкулашкото езеро са регистрирани над 260 вида птици.  Повече за тях и за опазването им ни разказва Михаил Илиев от Дружеството за защита на птиците. 


„Във всички сезони езерото е интересно по отношение на орнитофауната си, като през зимата големите ята с червеногуши гъски са най-голямата атракция и събират любители на природата и птиците от цял свят, за да ги наблюдават. През пролетта и лятото, през гнездовия сезон също има какво да се види. Тогава повечето птици се придържат около тръстиковите масиви в северната част на Дуранкулашкото езеро, където могат да се видят много патици, рибарки, чапли, както и доста прелетни птици като бели лопатарки, блестящи ибиси и доста видове грабливи птици”, сподели той. 


Едни от най-добрите места за наблюдение на птици в района са тези разположени около къмпинг „Космос” и Орловото езеро в северната част, където през цялата година има много видове, които могат да се видят отблизо. По думите на Михаил Илиев най-добрите сезони за наблюдение са зимата и пролетта.


„През зимния период това място е доста подходящо за наблюдение и на червеногуши гъски, които се хранят по обработваемите земи по пътя за къмпинг „Космос” и прелитат регулярно към блатото, за да пият вода и се наблюдават от много близка дистанция. Друго подходящо място за наблюдение на птици е пътят за комплекс „Златна рибка”, който е разположен на брега на дуранкулашкото езеро. Малко преди самия комплекс се открива панорама към езерото и особено през зимния период в този участък има много водолюбиви птици - гмурци, потапници, патици, лебеди и много други. Подходящо място е и районът на Археологическия резерват, който е разположен на големия остров в Дуранкулашкото езеро. Там освен водолюбиви птици, могат да се наблюдават доста видове пойни птици, кълвачи и морския орел, който също обитател на Дуранкулашкото езеро”, разказа още Михаил Илиев.


За да може човек да наблюдава тези птици или поне част от тях е необходимо да се зареди с търпение, бинокълът и фотоапаратът не са задължителни, но са препоръчителни при посещението в района, тъй като много спомагат да бъдат открити и по-качествено наблюдавани пернатите обитатели на езерото. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+