Регионалният исторически музей - Добрич припомня забравено събитие от миналото на Добрич

Регионалният исторически музей - Добрич припомня забравено събитие от миналото на Добрич
Вестникът „Боят за Добрич 1810” е посветен на 210-годишнината от решителното сражение край Хаджиоглу Пазарджик по време на Руско-турската война 1806-1812 г.

Драматичната битка  се води на 22 май 1810 г. След няколкочасово сражение 18-хилядна армия на генерал Николай Каменски разбива авангардният турски корпус начело с Пехливан Ибрахим паша. Хаджиоглу Пазарджик е превърнат от турците в укрепено предмостие, като задачата на разположените там войски е да спрат руското настъпление през Добруджа по време на решителната за изхода на войната кампания през 1810 г. 


Целта на Регионалния исторически музей е да възкреси паметта за войната от 1806-1812 г., участието на българите в нея и отражението й върху Добруджа и да запознае с тях широката общественост.


Акцент в изданието е поставен върху драматичният бой край Хаджиоглу Пазарджик, който в немалка степен решава изхода от кампанията през 1810 г. Читателят ще се запознае с цялостния ход на военните действия в конфликта между Руската и Османската империи, продължил цели 6 години, в чийто епицентър се оказват североизточните български земи и в частност Добруджа. 


Обърнато е внимание и на тежката ситуация, в която е поставено българското население в Добруджа вследствие на поредицата от руско-турски войни и анархията в Османската империя в края на 18-ти и началото на 19-ти век.  Показани са и наградите „За взятие Базарджика” – знаме и ордени. Представени са  и руските пълководци, наградени за участието си в щурма, както и командващият турския корпус Пехливан Ибрахим паша. 


Не на последно място – читателят ще научи за активното българско участие във военните действия под формата на доброволчески отряди, за Българската земска войска и избухналите по време на войната бунтове на местното българско население в различни краища на Северна България. 


Автор на публикациите в „Боят за Добрич 1810” е Пламен Николов – уредник отдел „История на българските земи ХV – ХІХв. „ в Регионалния исторически музей – Добрич.  Ползвани са най-авторитетните руски автори, описали събитията от войната 1806 – 1812 г., както и трудове на български и турски учени. Научен консултант е доц. Стефан Минков от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 


Изданието се разпространява безплатно и всеки желаещ може да получи екземпляр от него в музея в АЕМО „Старият Добрич” и в зала „Възраждане”, експозиция „Иконите на Добруджа”  в Художествената галерия. 


Този вестник е началото на по-задълбочено проучване на събитията от края на 18-ти и началото на 19-ти век и тяхното отражение върху българското население в Добруджа. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+