Община Тервел ще постави контейнери за строителни отпадъци и алуминиеви кенчета

Община Тервел ще постави контейнери за строителни отпадъци и алуминиеви кенчета
Община Тервел разширява обхвата на разделното сметосъбиране през следващата година

Услугите по разделно сметосъбиране в Община Тервел ще продължи да се извършва безплатно за населението и през следващата година, съобщават от местната администрация. 


До тази година разделно се събираха хартия, стъкло и пластмаса. От началото на следващата година ще започне и разделно събиране на алуминиеви кенчета и строителни отпадъци.


Осигурени са четири открити контейнера, всеки с вместимост по 6 куб.м. , обозначени с надпис „За строителни отпадъци“ и с логото на община Тервел. Два от контейнерите ще се предоставят по заявка безплатно на граждани и фирми, които правят ремонти и се очаква да генерират строителни отпадъци над 4 куб.м. от ремонтните дейности. Третият контейнер ще бъде разположен в двора на звено „Чистота“ и в него гражданите ще могат да изхвърлят малки количества строителни отпадъци, които носят в чувалчета, със собствен транспорт. Четвъртият контейнер ще бъде разположен в двора на претоварната станция и в него също ще се приемат строителни отпадъци, донесени от граждани. Дворовете на звено „Чистота“ и на претоварната станция се намират в двата края на града. 


Една от 20 кубиковите надстройки на автомобила, с който общината носи отпадъците в регионалното депо в с. Стожер ще бъде отделена и ще се ползва само за строителен отпадък. След напълването й, тя ще бъде превозена и предадена за сметка на Община Тервел.


На пет места в гр.Тервел ще бъдат поставени ясно обозначени съдове за събиране на кенчета. При напълването им, общината ще предава събрания отпадък на фирми, които го изкупуват. Макар и минимални, събраните средства ще се влагат в бъдещи обществено значими каузи. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+