Отново отлагат за следващо заседание обсъждането на концесията за Спортния комплекс „Русалка”

Отново отлагат за следващо заседание обсъждането на концесията за Спортния комплекс „Русалка”
Общинският съвет на Добрич ще разгледа на следващо заседание докладните записки относно стартиране на процедури по прекратяване на концесиите на Спортния комплекс „Русалка”, с концесионер „Би Ей Тур” ООД и обект „Младежка танцова площадка“ в градския парк, с концесионер „ЛЮБЕНАС” ЕООД.

След дебати кметът на Добрич Йордан Йорданов оттегли предложението си и заяви, че ще го предложи на следващо заседание на Общинския съвет. 


Припомняме, че местната власт днес трябваше да даде съгласие да започне по прекратяване на концесията на двата обекта и налагане на санкции. 


Договорът за концесия с фирма „Би Ей Тур” за стопанисване на спортния комплекс „Русалка”е сключен през януари 2010 година. Обектът включва масивна четириетажна сграда с плувен басейн, съблекални, тренировъчни зали и кабинети, втора четириетажна сграда със зали за художествена гимнастика и борба, кинозала, гимнастически стаи, музей и зала за гости и  двуетажна сграда и дворно място. 


Младежката танцова площадка в градския парк “Св. Георги” е с площ от 3 000 кв. м. Обектът на концесия се състои от четири открити танцувални площадки с площ 540 кв.м., помещение за осветителна техника с площ 16 кв.м., сутерен - клуб със застроена площ 135 кв.м. и прилежаща площ, съгласно дадената виза от гл. архитект от 26.03.2007 г. за разрешаване проектиране на реконструкция на съществуваща сграда и организиране на прилежащия терен за спортно - развлекателна дейност.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+