Докладна записка за поемане на краткосрочен дълг за финансиране на реализацията на водния цикъл ще разгледа ОбС - Добрич

Докладна записка за поемане на краткосрочен дълг за финансиране на реализацията на водния цикъл ще разгледа ОбС - Добрич
Местната власт ще реши дали Община Добрич да сключи договор за краткосрочен банков кредит с цел финансиране на реализацията на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“.

Предложеният  проект за поемане на краткосрочен общински дълг е за  кредит в размер  до 800 000 лева, с възможност  за погасяване от възстановените на Община Добрич средства, произтичащи от  ДДС.


За разплащане на собственото си участие и дължимия данък върху добавената стойност до този момент Община Добрич е осигурила 21 645 292,88 лева, от които 10 000 000 от дългосрочен заем. Във връзка с окончателните плащания към изпълнители възникна дефицит на парични средства в размер на 800 000 лева, които представляват данък върху добавената стойност /ДДС/. Поради сроковете и условията на договора за безвъзмездна финансова помощ сумата е била осигурена от Община град Добрич като непредвиден разход и следва да се възстанови на бюджета в рамките на календарната година.


Проектът за водния цикъл включваше пълна рехабилитация на водоснабдителна и канализационна система – над 79,9 км. второстепенна водоснабдителна мрежа и над 5,5 км. канализационна мрежа; реконструиране на 3 канално-помпени станции и модернизиране на Пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци.


Редовното заседание на Общинския съвет на Добрич ще се проведе на 24 ноември.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+