Удължава се срокът за мнения и предложения на гражданите по Плана за интегрирано развитие на община Каварна

Удължава се срокът за мнения и предложения на гражданите по Плана за интегрирано развитие на община Каварна
Удължава се крайният срока по изготвянето на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г. Новата дата за мнения и предложения от страна на гражданите е 21 декември 2020 г.

На 17 ноември, Община Каварна обяви стартирането на дейности по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на местно ниво и връзките с други общини в рамките на региона, като  осигурява координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние.  


Участието на местните жители в разработването му би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му, уточняват от общината.


Една от формите за участие е чрез предоставяне на мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на анкета.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGhKeqtNnYxK_19E9KzyV29--DXhz09dulTDwcxUzhxlxrw/viewform


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+