Община Добрич представи проекта за нов облик на централния пазар в града и прилежащата му територия

Община Добрич представи проекта за нов облик на централния пазар в града и прилежащата му територия
Арх. Иво Пантелеев от Агенция за дизайн и архитектура - АДА представи на пресконференция днес техническия проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия“.

Разяснения по заданието направи зам.- кметът „Устройство на територията“ инж. Пенчо Керванов. "През изминалата година беше направен конкурс, в който участваха доста архитекти и архитектурни бюра, освен това и журито имаше силно присъствие с международно участие. В крайна сметка  след  дълго оценяване по отношение на заданието, функционалността и най-вече достъпната среда, първото място спечели Агенция за дизайн и архитектура – АДА АД от град София", заяви той. 


Ръководители на екипа, който е създал проекта и работи по него, са арх. Иво Пантелеев и арх. Радомира Методиева. 


"Представихме на експертния съвет на община Добрич проекта за централен пазар на град Добрич – нов облик, във фаза технически проект. След като бъде съгласувана и одобрена тази фаза ще даде възможност на общината да издаде разрешение за строеж и реализация. След няколко седмици, когато проведем последната по нашия договор фаза, Общината ще бъде в състояние да проведе конкурс за избор на изпълнител. Работата по този проект е съвместна на нашата компания и възложителя. В продължение на около година, след като имахме честта да бъдем удостоени с първа награда от конкурса, работим по развитие на виждането и реализация на проекта в настоящата фаза. Има няколко съществени неща, които бяха добавени към нашия проект и те се родиха в резултат на дискусии на ниво Добрич", сподели пред журналисти арх. Пантелеев. 


Арх. Радомира Методиева направи представяне на материалите, които ще бъдат използвани при изграждането на новия централен пазар в Добрич. 


Нивото на пазара ще бъде обединено с единна плоскост с много малък наклон, който ще служи за отичане на водата. Този наклон няма да се възприема от човешкото око, защото е с много нисък процент. Основата идея е обединяване на ниския план в единна повърхност и покритие с много изразен характер с площ от 2 000 кв.м., в случая то дава характера на пазара, но и покритата площ, в която ще се реализира търговията. Входът на пазара ще е откъм подлеза. Предвидени са 116 щанда, 10 търговски обекта, две тераси и административна сграда. 


Проектът е съобразен с всички нормативни изисквания и отговаря на заданието, възложено от Община Добрич. Предвидени са допълнителни 46 паркоместа, съобразени с нормативната уредба.


Софийското дружество АДА – Агенция Дизайн и Архитектура спечели конкурса за работен проект за нов облик на кооперативния пазар в Добрич. Председателят на международното жури бе арх. Иван Димчев. В състава на журито бяха още архитекти и урбанисти от Унгария, Италия, Естония и България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+