Международна конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие“ се провежда в к.к. "Албена"

Международна конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие“ се провежда в к.к. "Албена"
От 6 до 8 октомври ще се проведе Международна конференция с над 200 представители по подхода от България и Европа, в к.к. Албена. Форумът е продължение на започващата на 5 октомври в Ефорие норд, Румъния, Международна конференция

Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени в България са политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС, интегрирани териториални инвестиции за многосектроно развитие на местните общности и тяхното взаимодействие, подхода ВОМР в периода 2021-2027 и други. 


Предвидени са и три дискусии за Smart villages, иновации и териториално сътрудничество, както и изготвяне на проект с предложения до ЕК. За популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура, в рамките на Международната конференция ще се проведе изложение за представяне и дегустация на продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи (МИГ) в България. 


В конференцията участие ще вземат представители от Европейската комисия, на управляващите органи на държавите – членки на ЕС, представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“, Министерския съвет, Народното събрание, както и представителите от Местните инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+