Бившата гранична застава край село Йовково се превръща в туристически посетителски център

Бившата гранична застава край село Йовково се превръща в туристически посетителски център
Община Генерал Тошево и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ са подписали договор с Държавния фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез който ще се развива културно-историческото наследство и туризма в Добруджа.

Проектът „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава в посетителския център“ е на стойност 273 599.29 лв. без ДДС, съобщават от местната администрация в Генерал Тошево. 


Средствата ще бъдат инвестирани в инфраструктура за отдих и туристическа информация, като това ще допринесе за опазване и популяризиране на културното и историческо наследство на територията общината. 


Проектът изцяло кореспондира с местната идентичност на Община Генерал Тошево. Чрез него в бъдеще ще бъдат развити нови туристически маршрути. Най-популярните такива към момента са насочени към селата Красен и Дъбовик, където са музейните експозиции на Йордан Йовков и Дора Габе. Сега с реконструкцията на бившата гранична застава в посетителския център, акцентът ще се постави и върху времето, в което Йордан Йовков е бил военен кореспондент в пограничния район, където именно до заставата е била и къщата, в която са живели родителите на писателя. 


Изграждането на посетителския център ще стимулира и подобри екологичната и социално-икономическата устойчивост на общината чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в района.


В проекта за реконструкция на бившата гранична застава са заложени монтиране на нови врати и поставяне на PVC дограма, полагане на топлоизолация по фасада и тавана на сградата; ремонт на покрив и подови настилки; облицовка на стени и поставяне на окачен таван във вътрешните помещения; подмяна на ел. и ВиК инсталацията в сградата; вътрешно обзавеждане; благоустройство и паркоустройство на двора; изграждане на ограда и други.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+