3 случая на работа без трудови договори установиха служители на Инспекцията по труда в Добрич

3 случая на работа без трудови договори установиха служители на Инспекцията по труда в Добрич
Дирекцията „Инспекция по труда“ в Добрич на 21 септември се включи в ден, при който наличният състав на агенцията проверява в цялата страна работодатели, при които през последните три години са установени случаи на работа без трудов договор.

С масираните проверки стартира за България Седмицата на действието, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд. В област Добрич са установили 3 случая на работа без регистрирани трудови договори, съобщиха от ведомството.


Наблюденията върху контролната дейност на Дирекцията показва, че инспекциите оказват дисциплиниращ ефект върху работодателите, тъй като рядко се установяват нови случаи на работа без трудов договор в предприятия, в които са установявани такива.


Следва да се има предвид, че като работят недекларирано, работниците и служителите губят и както трудови, така и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране.


Инспекцията по труда е организирала и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В информационната кампания сред учениците на територията на област Добрич са се включили СУ „Св. св. Климент Охридски“ и ПГТ „П. К. Яворов“. При желание експертите на инспекция по труда са готови да информират учениците и на други училища.


Европейската кампания за деклариран труд се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд.


Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи и  на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+