Денят на Добрич - неучебен и неприсъствен за училищата на територията на общината

Денят на Добрич - неучебен и неприсъствен за училищата на територията на общината
Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед за обявяването на 25 септември за неучебен и неприсъствен за училищата на територията на Община град Добрич

На основание Закона за предучилищното и училищно образование и Решение № 11-1 от  28.07.2020 г. на Общинския съвет град Добрич, след уведомяване на началника на РУО Добрич Жоро Тошков, кметът на община Добрич Йордан Йорданов обявяви 25 септември /петък/ за неучебен и неприсъствен ден за училищата на територията на общината


Копие от настоящата заповед да се предостави на директорите на учебните заведения в Община град Добрич за сведение и изпълнение.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+