Стартират дейности по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич“

Стартират дейности по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич“
Във връзка с подписан договор от 1 октомври стартират дейности по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич“ по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година“.

Проектът е на обща стойност 9570 лв. и се финансира от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. 


Община Добрич обявява, че могат да се подават документи от лица, попадащи в целевите групи от 16 до 28 септември в приемната на ДСП, която се намира на ул.„Любен Каравелов“ №6 в сградата на Клуб на пенсионера „Димят“. Комплектът с документи включва трябва да включва заявление  по образец, документ за самоличност /лична карта, паспорт/ за справка, екларация  - по образец; кандидати, освидетелствани от ТЕЛК  представят копие от експертно решение на ТЕЛК; безработните кандидати представят регистрационен картон от Дирекцията „Бюро по труда“. 


Целта на проекта е подпомагане на уязвими лица от целевите групи в период на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България в условията на световна пандемия. С цел опазване на рисковите групи и спазване на противоепидемичните мерки ще се предоставя топъл обяд и съпътстваща подкрепа. Осигуряването на съдействие със средства на потребителите при пазаруване на най–необходимото–лекарства и хранителни продукти в ежедневието на целевите групи, ще допринесе за изпълнение на заложените в страната  противоепидемични мерки, ще се ограничи потока на хора и ще се подпомогнат и осигурят най – нуждаещите се.


По проекта ще бъдат подпомогнати 150 представители на целевите групи за периода от 01.10 до 31.10.2020 г.


След приключване приема на документи, комисия сформирана със юаповед на кмета на Община Добрич, ще извърши подбор от подадената информация и ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и чакащите резерви, които ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Добрич на 30 септември.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+