Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем за изплащане на възнаграждения на назначени по проект лица в ОП „Обреден дом“

Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем за изплащане на възнаграждения на назначени по проект лица в ОП „Обреден дом“
Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем в размер на 3 237 лева по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта е разплащане на разходи по изпълнение на проекта. Срокът за възстановяване на заема е след одобрение и възстановяване на депозираните искания за плащане от управляващия орган на програмата.


Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики. 


От Общинското предприятие “Обреден дом” са кандидатствали по проект “Нова възможност за младежка заетост” за наемане на безработни лица – младежи до 29 години в траурно-обредната и съпътстващите я дейности. Основната цел е обезпечаване на административната дейност и дейностите по почистването на гробищния парк за период от 6 месеца, за подпомагане на дейности, свързани с предоставянето на услуги, помощ при създаване и актуализацията на архив, сметосъбирането и товаренето на отпадъци и други подобни.


Разходите за възнаграждения и осигурителни вноски, които се поемат от проекта са 90% от минималната работна заплата за страната плюс дължимите осигурителни вноски за работодателя. Лицата ще бъдат назначавани по Кодекса на труда на осем часов работен ден. В бюджета на ОП “Обреден дом” за 2020-а година не е утвърдена сума за такъв  разход. За това се налага да бъде отпуснат временен безлихвен заем с цел изплащане на възнагражденията и осигурителните вноски на назначените лица до верифицирането им и преди възстановяването им.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+