Не са забравени: Д-р Андре Гредел

Не са забравени: Д-р Андре Гредел
На 28 август се навършиха 10 години от смъртта на д-р Андре Гредел

Той основа междуболничното партньорство Шафхаузен - Добрич, което подпомага добричкото здравно заведение с дарения и специални кредити от швейцарското правителство.


През 2009 г. сътрудничеството между Община град Добрич и швейцарския град Шафхаузен навършва 19 години. За безспорната полза за град Добрич от това дългогодишно партньорство както в областта на здравеопазването, така и в сферата на опазването на околната среда може да се говори много. Благодарение на това сътрудничество, инициатор и ръководител на което е д-р Андре Гредел - почетен гражданин на Добрич, Многопрофилната болница за активно лечение в нашия град получава огромна материална помощ от Кантоналната болница в Шафхаузен.


По съвместни проекти, финансирани от швейцарска страна, се обновяват и модернизират по високия стандарт на медицината в Швейцария основни структурни звена и отделения в добричката болница. Цялостно беше преустроено Отделението за анестезия и интензивно лечение, ортопедия, урология, централна стерилизационна, неонаталогията и родилната помощ, хирургията. Бяха внедрени нови методики в рехабилитацията на болни в неврологията и кардиологията. Над 200 млади специалисти преминаха специализация в Кантоналната болница и други водещи швейцарски клиники. Сътрудничеството с Шафхаузен е уникално не само за нашата страна. Програмата за партньорството „Шафхаузен - Добрич", с автор д-р Андре Гредел, беше официално призната за модел на Световната здравна организация за сътрудничество в сферата на здравеопазването в Източна Европа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+