БАБХ санкционира 14 търговци на пресни плодове и зеленчуци по пазарите в страната през юли

БАБХ санкционира 14 търговци на пресни плодове и зеленчуци по пазарите в страната през юли
От Българската агенция по безопасност на храните са издали 14 акта на търговци на пресни плодове и зеленчуци за липса на придружаващи стоката документи (напр. фактури, приемо-предавателни протоколи, сертификат за съответствие) през месец юли.

Издадени са били също 71 констативни протокола, поради липса на документи и маркировка за продукцията, съобщават от ведомството.


В рамките на месец инспекторите на Областните дирекции по безопасност на храните са извършили общо 784 проверки на територията на общински и местни пазари, както и на нерегламентирани обекти.


От БАБХ посочват още, че контрол се извършва на цялостното предлагане на пресни плодове и зеленчуци, включително за наличие на всички документи, доказващи произхода на стоката;  етикетиране и маркировка, като информацията е изписана четливо и е достъпна на видно място върху опаковка или етикет. Особено внимание е било насочено към съответствие на обявеното качеството на всяка отделна предлагана партида по отношение на еднородност по качество и размер на продукта.


По отношение на фитосанитарния контрол, който се изразява в наблюдения за наличие на симптоми и повреди, причинени от карантинни вредители, са издадени 11 предписания и са съставени 15 констативни протокола.


Наложените на търговците санкции са в размер от 600 до 5 000 лева за физически и между  2 000 и 7 000 лева за юридически лица.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+