Животновъдите кандидатстват от утре по de minimis, допустимите стопани ще получат SMS от фонда

Животновъдите кандидатстват от утре по de minimis, допустимите стопани ще получат SMS от фонда
От утре животновъдите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

За стартирането на приемите ДФ „Земеделие“ ще информира чрез кратко съобщение (SMS) допустимите за подпомагане земеделски стопани. Съобщението  ще бъде изпратено от телефонен номер 180-080.


Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.


Ставките за подпомагане са:


до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;


до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;


до 20 лв. за млечни крави в планински райони;


до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;


до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;


до 80 лв. за биволи;


до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;


до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;


до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.


Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева за 2020 г. Те също могат да кандидатстват от утре за помощта. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство. По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г., на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.


На официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи, както и образци на документите за кандидатстване.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+