Насърчават алтернативното решаване на спорове в Добрич

Насърчават алтернативното решаване на спорове в Добрич
Марин Маринов - председател на Окръжния съд във Варна
Чрез Център по медиация към Окръжния съд в Добрич ще насърчават алтернативното решаване на спорове.

Представянето на центъра се състоя днес. Благодарение на него ще бъде предоставена възможност с максимално достъпни и лесни за използване средства страните да се запознаят с възможностите за решаване на конкретен спор. 


Мероприятието е част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативната програма „Добро управление“, реализиран от Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Част от дейността е изграждането на пет центъра за медиация в петте апелативни съдебни райони, тяхното представяне пред обществеността и предоставяне на безплатни процедури по медиация. 


Административният ръководител и председател на Окръжния съд във Варна Марин Маринов, който присъства на събитието в Добрич днес, изрази надежда, че центърът ще помогне за развитието на медиацията и алтернативното разрешаване на спорове:


„Центърът е помещение, оборудвано за целите на една типична процедура по медиация, каквато в България все още не е широко популярна. Целта е да се препращат случаи по медиация, спорове, повдигнати пред Окръжния и Районния съд в Добрич, за да може да се разрешават по алтернативен начин“


Марин Маринов поясни значението на думата медиация. Според него за широката общественост тя все още не е достатъчно позната:


„Това е процедура, която позволява в спокойна обстановка, без властническа намеса, в един поверителен разговор да се разрешат споровете между хората. Идеята на медиацията е хората да разберат за какво всъщност се борят. Много често в исковата молба се пишат версии, които нямат нищо общо с истинските проблеми в отношенията между хората. Процедурата по медиация позволява хората да бъдат по-откровени и без намеса на държавата да решават спорове по цивилизован начин“, обясни той и допълни, че съдът разрешава спорове, а медиацията конфликтите.  


Административният ръководител и председател на Окръжния съд във Варна Марин Маринов в заключение коментира, че в Добрич има медиатори, които могат да поемат първоначалните нужди на работата в центъра. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+