Общински съветници от групата на БСП в Добричкия общински съвет с отворено писмо към председателя на ОбС на БСП - Добричка

Общински съветници от групата на БСП в Добричкия общински съвет с отворено писмо към председателя на ОбС на БСП - Добричка
Част от общинските съветници от групата на БСП в Добричкия общински съвет излязоха с отворено писмо до председателя на ОбС на БСП Добричка – Живко Желев.


Ето какво е посочено в него:


Във връзка с разпространено писмо на Общинския съвет на БСП - Добричка, до основните партийни организации на с. Плачидол, Бранище, Победа и Свобода, община Добричка Ви уведомяваме за следното. Ние общинските съветници д-р Даниела Йорданова, др. Донко Марев, др. Петко Игнатов и др. Теодора Василева, не приемаме обвиненията и аргументите за изключването ни от редовете на БСП.


Категорични сме, че с нашите действия, доказан авторитет и годините работа и усилия вложени в развитието на БСП в община Добричка, не компрометираме 30 годишното управление на Община Добричка.


Д-р Даниела Йорданова (7-и мандат общински съветник и председател на Общински съвет) др. Донко Марев (3-и мандат общински съветник и председател на Общински съвет), др. Петко Игнатов (3-и мандат общински съветник и ръководител на групата съветници) и др. Теодора Василева – председател на Младежкото обединение в БСП Добричка, сме градили и отстоявали позициите на БСП в Нашата община. Защитавали сме Нашите кметове - др. Петко Петков, др. Тошко Петков, др. Соня Георгиева, като в работата си в Общинския съвет сме подкрепяли всички документи, програми, докладни записки и нормативни актове внесени от тях, кореспондиращи с основните документи и решения на НС на БСП и програмите на Кмета за управление на Общината за всички мандати.


Ние заставаме с имената и действията си и заявяваме, че не сме нарушили споразумението на БСП и Местна коалиция ГЕРБ/ЗНС и категорично НЕ сме застанали срещу Кмета на Община Добричка, партийни членове и симпатизанти, а се противопоставихме на едноличното или нееднолично решение на Дико Иванов и нарушенията от негова страна като председател на Добрички общинския съвет.


Дико Иванов не комуникираше с всички общински съветници като отново изборно подхождаше при обсъждане на важни за общината и населението въпроси. Като председател на ДОбС не защитаваше интересите на всички общински съветници еднакво, поставяйки част от тях в по-неизгодна позиция спрямо други и дори напълно игнорирайки ги. Като председател на ДОбС си позволяваше в публичното пространство нееднократно да отправя „присъди“ на свои колеги, което е извън неговата компетентност и правомощия. Крайно възмутително, некоректно и обидно е председателят на ДОбС в това си качество да прави политически декларации в ефира, засягайки личната и правна сфера на свои колеги - общински съветници. Това поведение според нас е недопустимо за един председател на ДОбС . Той не веднъж е заявявал „Аз съм човек който най-яростно е защитавал позициите на администрацията във всяко едно отношение“ така и като председател се ръководеше единствено от волята на кмета на общината, като се опитваше да подчини общинските съветници на тази воля.


Не бяхме съгласни с начина и отношението на управление на Общинския съвет от негова страна, което е в противоречие на сключеното споразумение между БСП и Местна коалиция ГЕРБ/ЗНС, за споделена отговорност при управлението на община Добричка, като прокарваше идеите на своята Местна коалиция ГЕРБ/ЗНС. И не на последно място защо се пренебрегва факта, че Дико Иванов сам подаде оставка. Никой не го е свалял, сам се свали. Защо се уплаши, защото не искаше да излязат в публичното пространство пропуските в работата му. Пропуските му в споделената отговорност, за която говореше от трибуната на общинския съвет, за изказванията в местните медии, че мястото на докторите (д-р Даниела Йорданова) не е в общинския съвет, да налага лично мнение за професионални качества и компетенции на наши другари. Неговото твърдение бе опровергано с определение на Върховния административен съд в подкрепа на д-р Йорданова с дела № 4827 и № 6692.


Претенциите към нас, че сме гласували по собствена воля са неоснователни, тъй като председателя на партията не е проявил инициативата да събере общинските съветници и да проведе разговори с нас по каквито и да е теми, а да не говорим за предсесийни сбирки.


В работата си в Добрички общинския съвет ние винаги сме формирали политическата позиция на БСП, защитавали сме партийната политика в Общината, доказали сме своята лоялност към партията и не настоящия Общински съвет на БСП ни е приемал в партията.


Председателят на партията преди всичко следва да е обединител. Нашият председател др. Живко Желев прави точно обратното, той разделя партията. Преди няколко месеца лично като председател на ОбС на БСП Добричка пусна жалба в Административен съд, гр. Добрич и Върховен административен съд, срещу решение на Общинската избирателна комисия, с което не се прекратяват предсрочно правомощията на д-р Даниела Йорданова, избран общински съветник от БСП. Недоумение буди факта, чии интереси е защитавал председателя на партията – партийни или лични, след като изгодно за партията решение на Общинската избирателна комисия, той жали в съда с искане за неговата отмяна и прекратяване на правомощията на д-р Йорданова.


Следващата жалба, която постъпи в Административен съд, гр. Добрич, отново срещу решение на Общинска избирателна комисия, с което не се прекратяват предсрочно правомощията на д-р Даниела Йорданова, бе подадена от друг наш член на партията, ревностен защитник на принципите и кандидат за общински съветник, а именно др. Ярослава Василева.


Тяхното твърдение бе опровергано с определение на Върховния административен съд в подкрепа на д-р Йорданова с дела № 4827 и № 6692.


На тези другари следва да им се потърси политическа отговорност за техните действия и техния политически морал.


Ние четиримата се разграничаваме и дистанцираме от техните действия, които дадоха отрицателен отзвук сред нашите избиратели и партийни другари.


С тази конфронтация, която започна още преди избирането на кандидата за кмет др. Соня Георгиева и продължи с избирането на др. Живко Желев за председател на ОбС на БСП Добричка, ние четиримата общински съветници, нашите членове и симпатизанти на БСП, сме изключително разтревожени и обезпокоени от случващото се в последните месеци в партията ни. Разделението между нас с всеки изминал ден става все по-голямо и непреодолимо. Това прави невъзможно изпълнението на нашите партийни задължения.


Необходимо е да се обърне специално внимание на микроклимата в партийната ни организация и да се пресекат домогванията на някои наши съпартийци до властта в партията и до саморазправа с инакомислещите.


Сезирани са всички органи в БСП, лично сме запознали и председателя на НС на БСП др. Корнелия Нинова и очакваме адекватна намеса от тяхна страна.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+