Нова вентилационна система ще получат по проект Домашният социален патронаж и Домът за стари хора

Нова вентилационна система ще получат по проект Домашният социален патронаж и Домът за стари хора
Нова вентилационна система ще получат по проект Домашният социален патронаж и Домът за стари хора, съобщават от Община Добрич.

Във връзка с одобрение за финансиране на проект „Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град Добрич“  по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“ е подписан договор за съвместна дейност с фонда на стойност 49 440,76 лв.


Средствата отпуснати от Фонд „Социална закрила“ са в размер на 44 496,68 лв. Останалата част от сумата ще бъде осигурена от Община град Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+