Продължават ремонтните дейности на спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Генерал Тошево

Продължават ремонтните дейности на спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Генерал Тошево
В Генерал Тошево продължава усилената работа по обектите от проектите за енергийна ефективност, съобщават от местната администрация.

С високи темпове се извършват дейности по санирането на пет многофамилни жилищни сгради. Някои от тях вече са почти завършени. Паралелно с това се реконструират и други два важни обекта – спортната площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ и спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“.


В началото на месец май е започнало изпълнението на проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ – град Генерал Тошево, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-20 г. Общият бюджет на проекта възлиза на 121 210.18 лева с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ, осигурена от европейските структурни фондове, е 61 860.83 лв. без ДДС. Останалите средства са предвидени от общинския бюджет.


Извършването на строително-монтажни  работи на обект „Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ – етап 2 е по Проект „Красива България“. Споразумението между Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на одобреното проектно предложение включва и дейности за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекцията „Бюро по труда“ безработни лица. Общият бюджет е в размер на 386 622 лв. с ДДС. В това число 119 853 лв. с ДДС финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 266 769 лв. с ДДС, собствени средства на Община Генерал Тошево.


Преди седмица строителната фирма-изпълнител е наредила скелето около спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“, а ремонтните дейности са в своя заключителен етап. Реконструкцията на съоръжението включва цялостен ремонт на съблекалните в залата; полагане на топлоизолация на външните стени на съоръжението; подмяна на електроразпределителната мрежа и ВиК инсталацията; подмяна на отоплителната система и полагане на нови алуминиеви радиатори в цялата спортна зала; преработка на съществуващата вентилационна система. Ще бъде поставена и рампа, която да осигурява достъп за хора с увреждания.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+