Ботаническата градина в Балчик представя галерия с научни илюстрации

Ботаническата градина в Балчик представя галерия с научни илюстрации
Университетската ботаническа градина в Балчик постави началото на ботаническа галерия, включваща научни илюстрации на шест семейства - Лютикови (Ranunculaceae), Борови (Pinaceae), Перуникови (Iridaceae), Брезови (Betulaceae), Бобови (Fabaceae), Устноцветни (Lamiaceae).

Колекцията ще бъде обогатявана и допълвана, като част от образователната, учебна и социална дейност, която УБГ-Балчик, като звено на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, развива.


Една от основните задачи е да бъде представено многообразието на растителното царство, разширяването на познанията на хората в тази насока и провеждането на мероприятия по опазване на редки и застрашени растителни видове.


Ботаническата галерия е разположена в дясно от централния портал на УБГ-Балчик и очаква всеки любознателен посетител.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+