Община Генерал Тошево констатира редица нарушения при използването на кафявите контейнери тип „Бобър“

Община Генерал Тошево констатира редица нарушения при използването на кафявите контейнери тип „Бобър“
През последните седмици Община Генерал Тошево констатира редица нарушения при използването на кафявите контейнери тип „Бобър“.

Служители от Отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология” са установили, че в тях се изхвърлят всякакъв вид отпадъци, дори и строителни.


Кафявите контейнери са за събиране и изхвърляне само и единствено на растителни и биоразградими отпадъци. В момента на територията на града има 140 броя от този тип контейнери, разположени на 55 места.  


Община Генерал Тошево апелира, в тях да се събират само растителни и зелените отпадъци, от които може да се произвежда компост за тор. За това ни задължава и Брюксел с Рамкова директива 2008/98/ЕС.


В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни следните отпадъци: хранителни растителни отпадъци (плодове, зеленчуци), хартия, картон, зелени остатъци (цветя, шума, окосена трева), дървени стърготини, дървесни влакна, отпадъци от косене на ливади и подрязване на храсти, диворастящи треви и плевели.


В тези съдове за смет обаче, категорично не трябва да се изхвърлят: полиетиленови торби, торби за боклук от всякакъв вид, пелени, превръзки, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и други рециклируеми материали или отпадъци.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+